PUZ-2380-009-043-009/2023/KS - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-009-043-009/2023/KS

Termin składania ofert: 21.03.2023 r. godz. 09:00

CPV: 85200000-1

Wartość zamówienia:

Wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych z podziałem na profilaktykę i leczenie psów służbowych będących w służbie i wycofanych z użycia dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji woj. Dolnośląskiego.

Wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych z podziałem na profilaktykę i leczenie psów służbowych będących w służbie i wycofanych z użycia dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji woj. Dolnośląskiego. (ID 738950)

Termin składania ofert:  21.03.2023 r. godz.09:00

85200000-1,

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/738950 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/738950 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/738950 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/738950

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 10.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00130292/01

Powrót na górę strony