PUZ-2380-024-006-024/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-024-006-024/2023/DZ

Termin składania ofert: 12.05.2023 godz. 09:00

CPV: 39294100-0, 79810000-5

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Postępowanie podzielono na 2 części: - część I zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych, tj. zawieszek odblaskowych miękkich i odblaskowych opasek samozaciskowych, opisanych w załączniku nr 1A do SWZ dla części I zamówienia, - część II zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych, tj. kamizelek odblaskowych, opisanych w załączniku nr 1B do SWZ dla części II zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy –  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl –  https://platformazakupowa.pl/transakcja/762097 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/762097
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/762097  lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/762097
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 02.05.2023 r

Powrót na górę strony