PUZ-2380-041-004-041/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-041-004-041/2023/DZ

Termin składania ofert: 05.07.2023 r. godz. 09:00

CPV: CPV: 30121100-4 – Fotokopiarki, 30191400-8 – Niszczarki, 42994230-1 – Laminatory, 30100000-0 – Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30121400-7 – Powielacze

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa sprzętu biurowego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy –  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl –  https://platformazakupowa.pl/transakcja/783179 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/783179

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/783179 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/783179

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 21.06.2023 r. 

Powrót na górę strony