OGŁOSZONE

PUZ-2380-046-029/2021-046/2023/MR

Termin składania ofert: 14.07.2023 r godz. 09.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 6 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 1 szt.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:  14.07.2023 r. do godz. 09.00
Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert w dniu 14.07.2023 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony