ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-064-063-064/2023/KD

Termin składania ofert: 09.08.2023r. godz. 09.00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KMP Jelenia Góra, KPP Dzierżoniów, KPP Jawor, KPP Kamienna Góra, KPP Kłodzko, KPP Lubań, KPP Ząbkowice Śląskie, KP Bolków, KPP Zgorzelec, KP Pieńsk, KP Bogatynia.

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 części:

 

Posiłki profilaktyczne w okresie zimowym od listopada do marca:

część 1 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KMP Jelenia Góra w okresie zimowym od listopada do marca w ilości 600 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 2 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Kamienna Góra w okresie zimowym od listopada do marca w ilości 200 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 3 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Lubań w okresie zimowym od listopada do marca w ilości 200 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 4 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Ząbkowice Śląskie w okresie zimowym od listopada do marca w ilości 200 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

Posiłki profilaktyczne całoroczne:

część 5 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Dzierżoniów w okresie – posiłki całoroczne w ilości 960 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 6 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Jawor w okresie – posiłki całoroczne w ilości 960 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 7 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Kamienna Góra w okresie – posiłki całoroczne w ilości 960 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 8 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KP Bolków w okresie – posiłki całoroczne w ilości 480 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 9 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Kłodzko w okresie – posiłki całoroczne w ilości 1440 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 10 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Ząbkowice Śląskie w okresie – posiłki całoroczne w ilości 960 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 11 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KPP Zgorzelec w okresie – posiłki całoroczne w ilości 1440 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 12 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KP Bogatynia w okresie – posiłki całoroczne w ilości 480 posiłków w okresie obowiązywania umowy,

część 13 postępowania: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KP Pieńsk w okresie – posiłki całoroczne w ilości 480 posiłków w okresie obowiązywania umowy.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/800226 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/800226 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/800226 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/800226

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2023 r. pod nr 2023/BZP00333052. 

Powrót na górę strony