ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-068-063-068/2023/KD

Termin składania ofert: 18.08.2023 godz. 09.00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w garnizonie dolnośląskim.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napoi do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz Policyjnej Izbie Dziecka sporządzanych zgodnie Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 2022 poz. 2132 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi.

Ilość norm dobowych (osoba/dzień) dla których należy zapewnić wykonanie usługi w okresie realizacji umowy; godziny wydawania posiłków: Śniadanie - 7.00 - 8.00, Obiad -12.00-14.00, Kolacja - 18.00-19.00:


 

 • Część 1 – KMP Jelenia Góra – 3338 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 2 – KMP Legnica – 5590 norm w okresie trwania umowy

 • Część 3 – Policyjna Izba Dziecka 1571 norm w okresie trwania umowy

 • Część 4 – KPP Kamienna Góra – 684 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 5 – KPP Lubań -1494 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 6 – KPP Lwówek Śląski – 1018 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 7 – KPP Oleśnica - 712 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 8 - KPP Oława - 926 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 9 - KPP Strzelin - 340 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 10 – KPP Środa Śląska - 426 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 11 - KPP Świdnica – 2910 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 12 –KPP Zgorzelec – 1750 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 13 –KPP Złotoryja – 980 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 14 –KP Nowa Ruda – 1798 norm w okresie trwania umowy,

 • Część 15 –KP Syców – 712 norm w trakcie trwania umowy

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/801277 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/801277 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/801277 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/801277


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00336812.

Powrót na górę strony