ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-120-018-120/2023/MA

Termin składania ofert: 23.10.2023 r. godz. 10:00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas seminarium w terminie od 28 do 30 listopada 2023 r. realizowana w ramach projektu "Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program Sprawy Wewnętrzne

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/831543oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/831543 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/831543 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/831543

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w BZP dnia 12,.10.2023 r.


 


 

Powrót na górę strony