ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-130-074-130/2023/MA

Termin składania ofert: 17.11,2023 r. godz. 10:00

CPV: 32420000-3

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa cyfrowych urządzeń filtrujących ruch sieciowy wraz z niezbędnymi licencjami, konsolą zarządzającą, serwerem, komputerem przenośnym, usługą wdrożenia oraz szkoleniem

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/844789 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/844789 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/844789 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/844789

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w BZP dnia 09.11.2023 r.


 

Powrót na górę strony