ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-137-043/2022-137/2023/IR

Termin składania ofert: 05.12.2023 r. godz.10:00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 2 (12 szt.).

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 2 (12 szt.)

Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 05.12.2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 05.12.2023 r. do godz. 10.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony