ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-141-040/2023-141/2023/IR

Termin składania ofert: 05.12.2023 r. godz.11:00

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych (9 szt.).

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów  przenośnych (9 szt.), sprawa nr PUZ-2380-141-040/2023-141/2023/IR.    

   
Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 05.12.2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 05.12.2023 r. do godz. 11.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony