PU-2380-098-032-076/2020/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-098-032-076/2020/AB

Termin składania ofert: 20.08.2020, godz.11:00

CPV: 50118110-9

Wartość zamówienia:

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Polkowicach, KPP w Złotoryi.

Niniejsze postępowanie jest kopią postępowania umieszczonego na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej w zakładce http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/zamowienia_publiczne/przetargi/ od dnia 29.07.2020r. z terminem otwarcia przypadającym na dzień 20.08.2020r. Sposób składania ofert oraz komunikacja z Zamawiającym i Wykonawcą został opisany w SIW, które zamieszczone jest również na niniejszej platformie. W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki związane z przedmiotem zamówienia.

Umieszczenie tej kopii jest spowodowane zmianą strony internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Urzędzie Zamówień Publicznych pod nr 567944-N-2020 z dnia 2020-07-29

Powrót na górę strony