PU-2380-117-004-091/2020/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-117-004-091/2020/KD

Termin składania ofert: 04.09.2020 godz. 10.00

CPV: 30197630-1, 30199230-1, 30197300-9, 30192130-1, 30192121-5, 22816100-4, 30199792-8

Wartość zamówienia:

Dostawa papieru i materiałów biurowych dla BSWP.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – dostawa papieru i materiałów biurowych dla BSWP”, numer sprawy PU-2380-117-004-091/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.09.2020 r. o godz. 10:15.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Iwona Yun (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 2496.

Powrót na górę strony