PU-2380-132-042-105/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-132-042-105/2020/ML

Termin składania ofert: 28.09.2020 godz. 11:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia:

Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Przetarg KWP – dostawa minibusa ” – sprawa nr PU-2380-132-042-105/2020/ML”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.09.2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  1. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

  2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: przedstawiciel Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Jacek Kędzierski, Pan Sebastian Wróbel lub Pan Ireneusz Polewczak: tel. 47 8713834, 47 8712107.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.09.2020 r., pod nr 582599-N-2020.

Powrót na górę strony