PU-2380-147-010-118/2020/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-147-010-118/2020/KD

Termin składania ofert: 14.10.2020 godz. 11:00

CPV: 35121600-4, 30192121-5, 30199792-8, 30196100-0, 79810000-5, 37520000-9

Wartość zamówienia:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Lubin.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Lubin”, numer sprawy PU-2380-147-010-118/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 14.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.10.2020 r. o godz. 11:30.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Monika Pomianowska (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 4373.


 

Powrót na górę strony