PU-2380-149-003-120/2020/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-149-003-120/2020/IR

Termin składania ofert: 14.10.2020 godz. 11:00

CPV: 39224000-8, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 34928480-6, 42716200-0

Wartość zamówienia:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla KPP Lubin oraz dostawa pojemników do segregacji odpadów dla KMP Legnica, KPP Trzebnica i KPP Wołów

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – „Dostawa środków czystości i materiałów – sprawa nr PU-2380-149-003-120/2020/IR”

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 14.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.10.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Iwona Yun – (Wydział Zaopatrzenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 8712496.


 

Powrót na górę strony