ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-180-013/2019-148/2020/MA

Termin składania ofert: 23.11.2020 godz. 11:00

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 1 w ilości 80 sztuk

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: Oferty należy składać do dnia 23.11.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33) lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej „Realizacja umowy ramowej – drukarka typ 1 – sprawa nr 180-013/2019-148/2020/MA”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.11.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Powrót na górę strony