ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-195-025-161/2020/ESz

Data publikacji 21.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kłodzku, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzychu z podziałem na części 19. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Wałbrzychu.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji/Komendzie Miejskiej Policji w ………………………………………………” (proszę wpisać właściwą jednostkę Policji, dla której oferta jest składana), sprawa numer PU-2380-195-025-161/2020/ESz

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 (wejście od ul. Muzealnej) lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 05.01.2021 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.01.2021 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy przedmiotu zamówienia – Wanda Szymkowska (Wydział Finansów) - tel. 47 8711298


 

Powrót na górę strony