ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-002-055/2020-001/2021/AB

Termin składania ofert: 26.02.2021 godz. 09:00.

CPV: 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania)

Wartość zamówienia:

Dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021

Dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy w terminie do dnia 26/02/2021 r. do godz. 09:00 złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: odpowiednio na stronie internetowej niniejszego postępowania: platformazakupowa.pl stosując filtr "Tryby" i wybierając: „Zapytanie o informacje”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26/02/2021 r. o godz. 09:33 w siedzibie Zamawiającego.

 

Powrót na górę strony