ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-016-013/2019-015/2021/MA

Termin składania ofert: 14.04.2021 r.

CPV: CPV 30231300-0

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 52 sztuk

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: Oferty należy składać do dnia 14.04.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33) lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej „Realizacja umowy ramowej – monitory – sprawa nr 016-013/2019-015/2021/MA”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.04.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Powrót na górę strony