ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-018-014/2020-014/2021/MR

Termin składania ofert: 2021.04.22 godz. 09.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 22.04.2021 r. do godz. 09.00

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 22.04.2021 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony