ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-029-012-026/2021/ESzP

Termin składania ofert: 09.06.2021 r. godz.09.00

CPV: 39294100-0, 79810000-5   

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach i KPP w Zgorzelcu z podziałem na części.


 

PU 2380-029-012-026/2021/ESzP


 

Termin składania ofert: 09.06.2021 r. godz.09:00

CPV: 39294100-0, 79810000-5   


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach i KPP w Zgorzelcu z podziałem na części

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/461015 

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/461015 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/461015 

lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/461015 


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 21.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00060837/01


 


 


 


 


 

 

Powrót na górę strony