PU-2380-027-006-027/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-027-006-027/2021/KD

Termin składania ofert: 29.07.2021 godz. 09.00

CPV: 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48822000-6 – serwery komputerowe, 35123500-7 – systemy do identyfikacji wideo.

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Zakup automatycznego systemu wideo do rozpoznawania osób wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, w ramach projektu nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zakup automatycznego systemu wideo do rozpoznawania osób wraz ze szkoleniem
i wdrożeniem dla Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, w ramach projektu
nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/475450

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/475450

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/475450

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/475450

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 24.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00093585.


 


 

Powrót na górę strony