ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-039-013/2019-037/2021/MA

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. do godz. 11.00

CPV: CPV 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 33 sztuk

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: Oferty należy składać do dnia 28.06.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33) lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej „Realizacja umowy ramowej – komputery typ 2 – sprawa nr 039-013/2019-037/2021/MA”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.06.2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.


 

Powrót na górę strony