PU-2380-051-012-048/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-051-012-048/2021/KD

Termin składania ofert: 30.07.2021 r. godz. 09:00

CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 22462000-6 – materiały reklamowe, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30192130-1 – ołówki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 30234500-3 – pamięci do przechowywa

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP Zgorzelec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 A (część 1), Załączniku 2 B (część 2) oraz Załączniku 2 C (część 3) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.

PU-2380-051-012-048/2021/KD


 


 

Termin składania ofert: 30.07.2021 r. godz.09:00

CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 22462000-6 – materiały reklamowe, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30192130-1 – ołówki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 30234500-3 – pamięci do przechowywania danych, 31158100-9 – ładowarki do baterii, 37520000-9 – zabawki.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP Zgorzelec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 A (część 1), Załączniku 2 B (część 2) oraz Załączniku 2 C (część 3) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.

2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

  • część 1: kalendarz trójdzielny na rok 2022 (200 sztuk), kalendarz książkowy dzienny na rok 2022 format A5 (170 sztuk), kalendarz książkowy dzienny na rok 2022 format A4 (50 sztuk), kalendarz biurkowy poziomy na 2022 rok z logo i napisem CBŚP (150 sztuk), długopis reklamowy (200 sztuk), podkładka pod mysz komputerową optyczną (100 sztuk), ołówek reklamowy z logo i napisem CBŚP (250 sztuk), kubek z białego porcelitu (70 sztuk), metalowy brelok do kluczy z otwieraczem do butelek kapslowanych, srebrny (200 sztuk), pins/wpinka do marynarki z wklejką (logo CBŚP) (120 sztuk), klip magnetyczny „TO DO” („Do zrobienia”) na notatki z logo CBŚP (200 sztuk), podkładka filcowa lub korkowa pod kubek z logo CBŚP, okrągła/kwadratowa (150 sztuk), torba okolicznościowa z logo (200 sztuk), teczka, okładka na dyplom, list gratulacyjny (200 sztuk);

  • część 2: kamizelka odblaskowa (100 sztuk), powerbank (25 sztuk), pendrive (50 sztuk);

  • część 3: maskotka Komisarz Lew (80 sztuk).

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/477448

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/477448

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/477448 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/477448

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 30.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00099013/01.

Powrót na górę strony