PU-2380-033-014-031/2021/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-033-014-031/2021/IR

Termin składania ofert: 04.08.2021 r. godz.11:00

CPV: 90910000-9 usługi sprzątania

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługa kompleksowego sprzątania dla KMP/KPP: KMP Jelenia Góra – KP Szklarska Poręba, KPP Głogów, KPP Polkowice, KPP Strzelin – PP Wiązów, KPP Złotoryja – PP I Wojcieszów.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/480135

(oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/480135

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/480135

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

https://platformazakupowa.pl/transakcja/480135


 


 

Powrót na górę strony