PU-2380-072-044-069/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-072-044-069/2021/KD

Termin składania ofert: 13.08.2021 r. godz. 09:00

CPV: 32236000-6 – radiotelefony, 32552420-7 – przemienniki częstotliwości

Wartość zamówienia:

Zakup i dostawy sprzętu łączności bezprzewodowej dla KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PDOZ i CBŚP Jelenia Góra oraz PP Prochowice (w ramach pierwszego wyposażenia jednostek)

PU-2380-072-044-069/2021/KD


 


 

Termin składania ofert: 13.08.2021 r. godz.09:00

CPV: 32236000-6 – radiotelefony, 32552420-7 – przemienniki częstotliwości.

 

Wartość zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu łączności bezprzewodowej dla KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PDOZ i CBŚP Jelenia Góra oraz PP Prochowice (w ramach pierwszego wyposażenia jednostek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.

2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

  • część 1: KPP Bolesławiec – Zintegrowany System Dyspozytorski, tj. radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe 4 szt., zdalne sterowanie 5 szt., moduł RACK 4 szt., konsola wraz z oprogramowaniem 3 szt., pulpit USB z mikrofonem dynamicznym 4 szt., pulpit IP 6 szt.;

  • część 2: KPP Bolesławiec - Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W 5 szt., filtr dupleksowy – 5 szt., radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe 30 szt., radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne 6 szt., radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe 5 szt., radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 15 szt., radiotelefon nasobny VHF zestaw 2 20 szt., Ładowarka 6-pozycyjna 4 szt., Zasilacz biurkowy DC12V z akumulatorem 5 szt.;

  • część 3: KP Jelcz Laskowice - Zintegrowany System Dyspozytorski, tj. radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe 2 szt., zdalne sterowanie 3 szt., moduł RACK 2 szt., konsola wraz z oprogramowaniem 1 szt., pulpit USB z mikrofonem dynamicznym 2 szt., pulpit IP 2 szt.;

  • część 4: KP Jelcz Laskowice - Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W 2 szt., filtr dupleksowy – 2 szt., radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne 17 szt., radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 10 szt.,

  • część 5: PDOZ Jelenia Góra: Zintegrowany System Dyspozytorski, tj. radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe 1 szt., zdalne sterowanie 2 szt., moduł RACK 1 szt., konsola wraz z oprogramowaniem 1 szt., pulpit USB z mikrofonem dynamicznym 2 szt., pulpit IP 2 szt.;

  • część 6: CBŚP Jelenia Góra: Zintegrowany System Dyspozytorski, tj. radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie biurkowe 1 szt., zdalne sterowanie 2 szt., moduł RACK 1 szt., konsola wraz z oprogramowaniem 1 szt., pulpit USB z mikrofonem dynamicznym 2 szt., pulpit IP 2 szt.;

  • część 7: PP Prochowice: Zintegrowany System Dyspozytorski, tj. radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie standardowe 1 szt., zdalne sterowanie 1 szt., moduł RACK 1 szt., zdalne sterowanie radiotelefonem 1 parą 1 szt., pulpit dodatkowy do zdalnego sterowania radiotelefonem (sterowany 1 parą) 2szt.,

  • część 8: PP Prochowice: Przemiennik VHF 136-174MHz, 1-50W 1 szt., filtr dupleksowy – 1 szt., radiotelefon VHF przewoźny ukompletowanie rozłączne 2 szt., radiotelefon nasobny VHF zestaw 1 12 szt., ładowarka 6-pozycyjna 2 szt.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/492011

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/492011

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/492011 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/492011

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 04.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00136542/01.


 

Powrót na górę strony