ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-071-014/2020-067/2021/MR

Termin składania ofert: 11.08.2021 r. godz. 9.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej,

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 11.08.2021 r. do godz. 09.00

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 11.08.2021 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony