ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-069-013/2019-068/2021/MR

Termin składania ofert: 12.08.2021 r. godz. 11.00

CPV: 3023210

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 67 sztuk.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33) lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej Realizacja umowy ramowej – drukarki typ 2 – sprawa nr 069-013/2019-068/2021/MR.

Otwarcie ofert w dniu 12.08.2021 r. o godz. 11.35


 

Powrót na górę strony