PU-2380-096-019-093/2021/KS - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-096-019-093/2021/KS

Termin składania ofert: 09.09.2021 r godzina 09:00

CPV: 85100000-0, 85121000-3

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501901

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501901

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501901

 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501901 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501901

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 31.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00164829/01.

Powrót na górę strony