ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-095-016/2020-092/2021/IR

Termin składania ofert: 07.09.2021 r. godz.09:00

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem  i  wyposażeniem w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: 68/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 69/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 70/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 07.09.2021 r. do godz. 09.00

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 07.09.2021 r. o godz. 09.05 za pośrednictwem platformazakupowa.pl


 

Powrót na górę strony