ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-086-004/2021-084/2021/IR

Termin składania ofert: 08.09.2021 r. godz.09:00

CPV: 39121100-7

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 2 postępowania na zawarcie umowy ramowej - kontener do biurka 222 sztuki.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 08.09.2021 r. o godz. 09.20 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony