ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-087-004/2021-085/2021/IR

Termin składania ofert:

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 3 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa ubraniowa 125 sztuk.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 08.09.2021 r. o godz. 09.30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony