PU-2380-105-024-106/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-105-024-106/2021/KD

Termin składania ofert: 28.09.2021 r. godz. 09.00

CPV: 55100000-1, 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje:

- noclegi dla 36 uczestników,

- wyżywienie dla 36 uczestników,

- przerwy kawowe dla 36 uczestników,

- salę szkoleniową dla 36 uczestników,

- parking na terenie obiektu na min. 15 samochodów osobowych, bezpłatny,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu jeleniogórskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/510135

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/510135

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/510135

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/510135

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 20.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00185338/01.

Powrót na górę strony