ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-109-004/2021-104/2021/IR

Termin składania ofert: 22.09.2021 r. godz.11:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 5 krzesło obrotowe 231 sztuk.

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 22.09.2021 r. o godz. 11.05 za pośrednictwem platformazakupowa.pl


 

Powrót na górę strony