ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-112-014/2020-109/2021/ML

Termin składania ofert: 23.09.2021 r. godz.11:00

CPV: 30121410-0

Wartość zamówienia:

Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 14 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl 

Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane do wykonawcy, z którymi zawarto umowę ramową poprzez stronę prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw dnia 21.09.2021 r.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Powrót na górę strony