PU-2380-115-005-113/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-115-005-113/2021/KD

Termin składania ofert: 22.10.2021 r. godz. 09.00

CPV: 48822000-6, 48900000-7, 48620000-0, 48781000-6, 31214100-0

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu integralnej komunikacji i lokalizacji (środki techniki operacyjnej) do koordynowania działań funkcjonariuszy pionów kryminalnych wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla funkcjonariuszy WTO KWP we Wrocławiu oraz KWP w Szczecinie, Opolu, Gorzowie Wlkp. i Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego z Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu integralnej komunikacji i lokalizacji (środki techniki operacyjnej) do koordynowania działań funkcjonariuszy pionów kryminalnych wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla funkcjonariuszy WTO KWP we Wrocławiu oraz KWP w Szczecinie, Opolu, Gorzowie Wlkp. i Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego z Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wdrożenie systemu komunikacji grupowej i lokalizacji dla wybranych jednostek organizacyjnych Policji, Załączniku nr 1.1 – do Opisu przedmiotu zamówienia – wymagania dotyczące Serwera aplikacyjnego wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz Załączniku nr 1.2 – do opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oprogramowania do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi do Projektowanych Postanowień Umowy.

Miejsce dostarczenia zamówienia: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Teleinformatyki, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/518797

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/518797

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/518797

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/518797

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 08.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00225379/01.

Powrót na górę strony