PU-2380-116-014-114/2021/KS - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-116-014-114/2021/KS

Termin składania ofert: 21.10.2021 r. godz.09:00

CPV: CPV 90910000-9

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, Komisariat Kolejowy KWP, KMP Jelenia Góra: KP Karpacz Podgórzyn i KP Kowary-Mysłakowice, KMP Wałbrzych PDOZ.

PU 2380-116-014-114/2021/KS

Termin składania ofert: 21.10.2021 r. godz.09:00

CPV: 90910000-9


 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, Komisariat Kolejowy KWP, KMP Jelenia Góra: KP Karpacz Podgórzyn i KP Kowary-Mysłakowice, KMP Wałbrzych PDOZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/520727

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw


 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/520727


 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/520727 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/520727


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 13.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00230312/01.

Powrót na górę strony