PU-2380-131-021-129/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-131-021-129/2021/KD

Termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 09.00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KPP Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KPP Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części w zależności od miejsca realizowania usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części postępowania.

 

Część 1 zamówienia KMP Jelenia Góra – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu karkonoskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 320

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 700 km

 

Część 2 zamówienia KPP Lwówek Śląski – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu lwóweckiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 100

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 260 km

 

Część 3 zamówienia KPP Milicz – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu milickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 75

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 260 km

 

Część 4 zamówienia KPP Wołów – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu wołowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 40

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 130 km

 

Część 5 zamówienia KPP Złotoryja– przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu złotoryjskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 80

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km

 

3. Przedmiotem zamówienia jest przewóz i holowanie pojazdów lub części pojazdów o masie całkowitej do 3,5t. zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewiezienie uszkodzonego pojazdu służbowego Policji do wskazanego miejsca naprawy.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/534984

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/534984

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/534984

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/534984

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 10.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00264969/01.

Powrót na górę strony