ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-140-014/2020-140/2021/MR

Termin składania ofert: 01.12.2021 r. godz. 9.00

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 01.12.2021 r. do godz. 09.00

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 01.12.2021 r. o godz. 09.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl


 

Powrót na górę strony