ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-144-014/2020-142/2021/MR

Termin składania ofert:

CPV: 42900

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych: do dnia 08.12.2021 r. do godz. 09.00

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Otwarcie ofert w dniu 08.12.2021 r. o godz. 09.05 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony