PU-2380-145-065-143/2021/KS - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-145-065-143/2021/KS

Termin składania ofert: 11.01.2022 r godz. 09:00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia:

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Polkowicach i KPP w Kłodzku

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Polkowicach i KPP w Kłodzku

98351100-9

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/553553oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/553553 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/553553 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/553553

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 16.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00318359/01.

 

Powrót na górę strony