ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-040-031-040/2022/KD

Termin składania ofert: 12.05.2022 r. godz. 9:00

CPV: 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi.

Wartość zamówienia:

Usługi mycia pojazdów służbowych na terenie jednostek województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem zamówienia są usługi mycia pojazdów służbowych na terenie jednostek województwa dolnośląskiego.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część 1 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy – granice administracyjne miasta Legnica;

część 2 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze – granice administracyjne miasta Jawor;

część 3 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze – granice administracyjne miasta Kamienna Góra;

część 4 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – granice administracyjne miasta Kłodzko;

część 5 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – granice administracyjne miasta Lubań;

część 6 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie – granice administracyjne miasta Lubin;

część 7 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy – granice administracyjne miasta Oleśnica;

część 8 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach – granice administracyjne miasta Polkowice;

część 9 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie – granice administracyjne miasta Strzelin;

część 10 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej – granice administracyjne miasta Środa Śląska;

część 11 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy – granice administracyjne miasta Trzebnica;

część 12 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich – granice administracyjne miasta Ząbkowice Śląskie;

część 13 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla SPPP w Legnicy – granice administracyjne miasta Legnica;

część 14 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla SPPP w Legnicy (pojazdy specjalne wielkogabarytowe) – granice administracyjne miasta Legnica;

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/606167

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/606167

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/606167 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/606167

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 28.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00138121/01.

Powrót na górę strony