ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-039-046-038/2022/KS.

Termin składania ofert: 02.06.2022 r. godz. 09:00

CPV: 34351100-3

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji

Dostawa nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, sprawa nr PUZ-2380-039-046-038/2022/KS.

Termin składania ofert: 02.06.2022 r. godz.09:00

34351100-3

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/607030 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/607030Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/607030lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/607030

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 26.04.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 29.04.2022 r. pod nr 2022/S 084-224197.

Powrót na górę strony