ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-045-043-045/2022/KS

Termin składania ofert: 21.06.2022 r. godz. 09:00

CPV: 30237200-1, 30232000-4, 30237230-0, 30234000-8, 31214100-0, 30230000-0, 30233150-7, 30236110-6, 30237460-1, 31224400-0, 31224000-0, 31224810-3, 30237000-9, 31440000-2, 31224100-3

Wartość zamówienia:

Zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego

akup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego, sprawa nr PUZ-2380-045-043-045/2022/KS.

Termin składania ofert: 21.06.2022 r. godz.09:00

30237200-1, 30232000-4, 30237230-0, 30234000-8, 31214100-0, 30230000-0, 30233150-7, 30236110-6, 30237460-1, 31224400-0, 31224000-0, 31224810-3, 30237000-9, 31440000-2, 31224100-3

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/615863 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/615863 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/615863 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/615863

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 16.05.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 20.05.2022 r. pod nr 2022/S 098-268289.


 

Powrót na górę strony