ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-051-050-051/2022/KD

Termin składania ofert: 13.07.2022 r. godz. 09:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy.

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 15 części w zależności od miejsca realizowania usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, kilka lub wszystkie części postępowania.

 

Część 1: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 150,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 215 km.

 

Część 2: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu głogowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 70,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.

 

Część 3: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu jaworskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 154,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 225 km.

 

Część 4: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubańskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 125,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

 

Część 5: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu lubińskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 250,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 260 km.

 

Część 6: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu legnickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 398,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 180 km.

 

Część 7: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu oławskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 23,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 35 km.

 

Część 8: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu polkowickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 72,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 90 km.

 

Część 9: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu strzelińskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 33,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 45 km.

 

Część 10: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu średzkiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 42,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 60 km.

 

Część 11: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 260,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 170 km.

 

Część 12: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wołowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 24,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 126 km.

 

Część 13: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu wrocławskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 704,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 200 km.

 

Część 14: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu zgorzeleckiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 257,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.

 

Część 15: Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie miasta i powiatu złotoryjskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 43,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 100 km.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/625705 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/625705

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/625705 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/625705

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 07.06.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 10.06.2022 r. pod nr 2022/S 111-312396.

Powrót na górę strony