ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-055-029/2021-055/2022/AB

Termin składania ofert: 13.06.2022 godz. 09:00

CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe.

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 24 szt.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nr ref. postępowania: PUZ-2380-055-029/2021-055/2022/AB

Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 24 szt.

CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe.

Termin składania ofert: 13.06.2022 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 13.06.2022 r. godz. 09:15.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://platformazakupowa.pl

Zaproszenie do składania ofert wykonawczych zostało wysłane tylko do wykonawców, z którymi podpisano umowę ramową. Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej są składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl


 

Powrót na górę strony