ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-062-020-062/2022/IR

Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz.09:00

CPV: 90910000-9 usługi sprzątania

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa kompleksowego sprzątania dla: Część 1 postępowania KWP Wrocław budynek A, Część 2 postępowania KWP Wrocław budynek B, Część 3 postępowania KWP Wrocław budynek M, Część 4 postępowania KPP Głogów RD III i KPP Głogów RD I, Część 5 postępowania KMP Jelenia Góra - KP w Szklarskiej Porębie, Część 6 postępowania KPP Polkowice - RD w Gaworzycach, KPP Polkowice - RD w Grębocicach i KPP Polkowice - RD Radwanice, Część 7 postępowania KPP Strzelin - PP w Wiązowie, Część 8 postępowania KPP Złotoryja - PPI w Wojcieszowie,

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/631753

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/631753
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/631753

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/631753
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia  27.06.2022 r. pod nr 2022/BZP  00224987/01

Powrót na górę strony