ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-052-050-052/2022/AB

Termin składania ofert: 2022-08-09 godz. 09:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze.

Wartość zamówienia:

Usługę przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie obszarów podległych: KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KMP w Wałbrzychu, KMP we Wrocławiu, KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP W Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Strzelinie, KPP w Świdnicy, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi;

artość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/634976

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/634976

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/634976

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/634976

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pan Adam Balicki, tel. 47 8713973;

  2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Wojciech Łazowski tel. 47 871 39 54 lub Pan Rafał Dziadzio tel. 47 871 43 31.

Ogłoszenie nr 2022/S 126-358972 z dnia 04/07/2022.

Powrót na górę strony