ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-070-066-070/2022/ESZP

Termin składania ofert: 15.07.2022 r. godz.09:00

CPV: 50730000-1

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług w zakresie przeglądów i obsługi dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji w pojazdach służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu/Wałbrzychu/Legnicy/Jeleniej Górze

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/636558 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/636558 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/636558 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636558

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 07.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00243544/01.

Powrót na górę strony