ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-113-049-113/2022/KD

Termin składania ofert: 17.10.2022r. godz. 09.00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia:

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu,    KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie,    KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/663096 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/663096

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/663096 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/663096

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Dzienniku UE dnia 14.09.2022 r. pod nr 2022/S 177-501334

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663096

Powrót na górę strony